Ochrana osobných údajov

Do platnosti dňa 25.5.2018 vstúpilo nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ktoré nahradilo Slovenskú legislatívu (zákon č.122/2013). V súlade s článkom 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach. Ide o takzvaný “ zákon GDPR“

Správca osobných údajov

Správca osobných údajov na internetovej stránke www.advokatkocikovatrnava.sk je advoká JUDr. Martina Kočíková, Ulica Kapitulská 26, Trnava, 91701  IČO: 50323113. Zapísaná v Slovenskej advokátskej komore. Prejdi na link ›. Kontaktné údaje:+421 908 369 688 | kocikova.advokat@gmail.com

Rozsah spracovania

Osobné údaje spracovávame len na účely komunikácie, uzavretia zmlúv alebo vybavenie objednávky. Zdroje sú priamo od klientov, zo zmlúv, z internetových formulárov, internetových portálov.

Pre obchodné účely

Ide o osobné údaje typu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, IČO, číslo účtu. Tieto údaje spracovávame pre účely zmluvy alebo vybavenie objednávky.

Pre marketingové účely

Nespracúvavam údje na tieto účely

Prechádzanie web stránky

Pri návšteve nášho webu zbierame (nie osobné) údaje typu: koľko času ste prehliadali web, z akého zdroja ste prišli, kde ste najčastejšie klikali. Tieto údaje zbiera aplikácia Google Analytics automatizovane pomocou cookies a trackingových technológií. Tieto údaje sa nedajú pripojiť k určitej osobe. Súbory cookies môžete kedykoľvek vypnúť vo vašom prehliadači.

Prehlasujeme, že vaše údaje nebudeme dávať do tretích krajín a nebudú nikdy zdieľané alebo predávané tretej strane.

Spôsob spracovania

Spracovanie údajov používam iba na účely komunikácie, uzavretia zmlúv alebo vybavenie objednávky. Neukladám a ďalej nespracúvam žiadne osobné údaje. Webhosting internetovej stránky je od slovenskej firmy WebHouse,s.r.o.. Pre účely komunikácie používame služby od Google suite. Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym šifrovacím programom FolderLock. Listinné dokumenty sú uložené tak aby nedošlo k strate alebo odcudzeniu.

Doba spracovanie

V listinej podobe ako napríklad zmluvy sa uchovávajú podľa účtovných zákonov. Ostatné údaje sa využívajú len na účely komunikácie a ďalej sa neuchovávajú.

Ochrana a zabezpečenie

Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym šifrovacím programom FolderLock.

Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Dobrovoľne sa zaväzujeme, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo obdobia skladovania údajov nutných pre splnenie zmluvy, ktorá plynie zo zákona.

Prehlásenie správcu

Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov svojich odberateľov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov, a teda že:

  • Spracovávame osobné údaje svojich odberateľov len na základe súhlasu, oprávneného záujmu alebo zákonného právneho titulu.
  • Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi tj. Osobný údaj vypovedajúci o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj subjektu údajov, biometrický údaj,
  • Spĺňame informačnú povinnosť voči svojim odberateľom podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
  • Umožňujeme svojim odberateľom výkon ich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  • Plníme všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  • Zaväzujeme sa v rozosielaní e-mailov zohľadniť akékoľvek zmeny v evidencii osobných údajov svojich odberateľov v lehote najneskôr do 48 hodín od prijatia informácie o zmene.
  • Budeme informovať Úrad na ochranu osobných údajov pri krádeži, strate, neoprávnenom prístupe.

Máte otázky? Spýtajte sa