Na ktoré práva sa špecializujem

Som advokát, ktorý sa špecializuje na riešenie právnych problémov ľudí hlavne v oblasti rodinného práva a občianskeho práva. Viem, že pre ľudí sú všetky spory veľmi osobné a významné, a preto ku každému klientovi pristupujem individuálne a ľudsky a snažím sa ich konflikty a problémy vyriešiť komplexne a hlavne definitívne, aby sa ku mne potom vrátili už len povedať mi ako sa majú dobre. Pre mňa je najpodstatnejšie, aby som ľudom poskytla najlepšie právne služby v spojení s ľudským a citlivým prístupom, pretože si uvedomujem, že problém ktorý potrebujú vyriešiť je pre nich osobný a ťaží ich.

V rámci rodinného práva sa špecializujem hlavne na konania týkajúce sa maloletých detí a úpravy práv a povinností rodičov k nim. Či už  v rámci konaní o rozvod manželstva, alebo ak sa rodičia nevedia dohodnúť hlavne o veciach týkajúcich sa výchovy a výživy ich detí.  Veľmi častým problémom je, že rodičia po ich odluke, alebo rozchode majú odlišné predstavy o tom, kde a ako budú ich deti ďalej vyrastať a žiť, a vtedy je potrebná pomoc advokáta. Ja v takýchto konaniach poskytujem hlavne kvalifikovanú a odbornú právnu pomoc, ale aj podporu o oporu v tak veľmi zložitom a mimoriadne citlivom konaní akým nepochybne konania ohľadom detí sú.

Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujem sú konania v rámci občianskeho práva. Ide  spory týkajúce sa vysporiadaní a usporiadaní vlastníckych vzťahov medzi stranami, ako aj užívania nehnuteľností a majetkové spory. Každý sa môže ocitnúť v situácii, kedy napríklad má problém so susedom, alebo zo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, nevedia sa dohodnúť o rozdelení pozemkov, alebo o tom kto je vlastníkom nehnuteľnosti a úprimne v dnešnej dobe bez advokáta je veľký problém tieto veci vyriešiť. Osobitnou kategóriou v rámci mojej praxe je aj vysporiadanie majetku po rozvode manželstva, alebo v prípade ak sa ex partneri nevedia dohodnúť ako si rozdeliť veci, alebo vysporiadať si finančné záležitosti po rozchode. V tejto oblasti neustále prichádzajú nové a nové situácie, ktoré súdy musia riešiť, a teda judikatúra súdov sa tiež rozširuje a existuje množstvo možností ako tieto vzťahy usporiadať spravodlivo a tak, aby každý dostal to čo mu patrí a na čo má nárok.. Ide o rozsiahlu právnu oblasť, ktorá tiež vždy vyžaduje individuálny prístup a posúdenie, a preto k týmto sporom pristupujem veľmi zodpovedne a neustále v tejto oblasti sa snažím vzdelávať a získať čo najviac poznatkov, ktoré mi pomáhajú pri riešení Vašich problémov k Vašej spokojnosti.

Obhajoba v trestných veciach a zastupovanie poškodených v trestnom konaní je veľmi špecifiká a náročná oblasť práva, a preto jej venujem osobitné postavenie v rámci mojej praxe. V trestnom konaní ide o životy a majetok ľudí, a preto kontakt medzi obvineným a obhajcom, alebo poškodenými  a jeho zástupcom je osobnejší a individuálny prístup je nevyhnutný. Špecializujem sa na oblasť násilných trestných činov, sexuálnych trestných činov a trestných činov zasahujúcich do osobnej integrity ľudí, ale tiež aj na trestné činy poškodzujúci majetok. Samozrejmosťou je aj zastupovanie poškodených, ktorých práva a právom chránené záujmy boli ohrozené, alebo porušené a tiež ochrana ich práv na náhradu škody spôsobenej trestným činom.

Vzdelanie

2010
Panevropská vysoká škola v Bratislave, Právnická fakulta
JUDr. / Doctor of Law

2004–2009
Panevropská vysoká škola v Bratislave, Právnická fakulta
Magisterský študijný program “Právo a právna veda”, odbor “Právo”
Mgr. / Master of Law

Jazyky

Hovorím anglicky, česky, slovensky

Možnosti

Máte otázky? Spýtajte sa ma
Prejsť na ponuku služieb
Prejsť na sídlo (google mapa)
+421 908 369 688 / Klikni a volaj
Napíšte mi email